Svet-Stranek.cz
Vesmír a naše mysl
Masáže s  Patrikem pro radost

Výzkum testy:Vesmír a naše mysl

Výzkum testy

Výzkum a testy

VÝSLEDKY KREVNÍCH TESTŮ

Na této stránce prezentujeme anonymně výsledky krevních rozborů mikroskopie v tmavém poli, které provádí dr. Mary Staggs na své klinice v jižním Španělsku, doplněné textem z její chystané knihy. 

Mikroskopie živé krve je jednou z nejpříhodnějších metod k vyšetřování buněk v suspenzi, a tudíž i krevních vzorků. Jeden z testů, které provádíme, bylo vyšetření živé krve. Tento test se liší od běžných krevních testů objednávaných lékaři, protože na rozdíl od nich je analyzován živý vzorek krve a zkoumána mikrobiální aktivita, stav buněk a anomálie.

Kolem roku 1930 objevil holandský profesor fyziky Frits Zernike fázové a amplitudové rozdíly mezi tzv. nultým řádem a difrakcí světla, které se mohou měnit, takže vytvářejí příznivé podmínky pro interferenci a zlepšení kontrastu prostřednictvím mikroskopie. Vynalezl metodu, dnes známou jako fázová kontrastní mikroskopie, která si získala široké využití. V roce 1953 byla Zernikemu udělena Nobelova cena za fyziku.

Mikroskopie živé krve neslouží k diagnostikování konkrétní nemoci. Spíše nám ukazuje, jak pacientovy stravovací návyky a jeho životní styl mohou ovlivňovat jeho zdraví, a co všechno je potřeba změnit, aby se vyladil jeho zdravotní stav a předešlo se nemocím. Zdravotním problémům a degenerativním stavům lze zabránit včasnou dietou, přičemž fázová kontrastní mikroskopie může odhalit mnoho nevyvážeností ve stravě a dalších nedostatků ještě dříve, než mohou klasické chemické krevní testy ukázat abnormality.

Toto vyšetření může odhalit nedostatky ve výživě, hormonální nevyváženost, jaterní stres atd. V takovém případě je na místě zavést dietní režim a zahájit detoxikační program, aby se pacientův stav vyladil.

Shlukování červených krvinek omezuje průtok krve kapilárami a zpomaluje transport kyslíku, protože pro plazmu je povrchová oblast červených krvinek nedostupná. Shlukování, je-li mu dovoleno pokračovat ,se promění ve srážení. Srážení může zavinit neprůchodnost krevního řečiště a následný infarkt nebo mozkovou mrtvici.

V těchto případech se červené krvinky v mikroskopickém poli vrší do sloupečků jako mince. Tím je omezen přenos kyslíku a oxidu uhličitého, protože takto zformované krevní buňky nejsou schopny procházet kapilárami. To má za následek únavu, letargii a celkový neklid.

Pro vyšetření živé krve se pacientům odebírají krevní vzorky před třicetiminutovým léčením přístrojem Mary Staggs Detox a po něm. Vzorky jsou zkoumány v elektronovém mikroskopu a provádí se celková srovnávací analýza.

Ve všech případech, které jsem ve své praxi zaznamenala, došlo k percentuálnímu snížení shlukování červených krvinek, a to v průměru o 24 procent.

Vyšetření živé krve ukazuje percentuální snížení aglutinace červených krvinek, které lze klinicky interpretovat jako „zlepšení“ krevního obrazu.

Po léčbě přístrojem MSD lze také pozorovat, že některé krevní shluky v podobě „ruliček mincí“ zmizí.

Výsledky krevních testů

krev před zahájením kůry

Krevní testy získané mikroskopií v temném poli, před zahájením kúry Mary Staggs Detox

krev po zahájení kůry

Krevní testy získané mikroskopií v temném poli, tentýž den po zahájení kúry Mary Staggs Detox

Některé další analýzy

ANALÝZA CHRÓMU A CHRÓMU VI

Po sedmidenní léčebné kúře prováděné dvakrát denně třicet minut byly analyzovány vzorky krve a moči, především proto, aby se zjistilo, zda nedošlo ke zvýšení hladiny chrómu a zda v krvi není přítomen chróm VI.

Výsledky neukázaly žádné zvýšení hladin chrómu (<50 mg/l) v moči ani v plazmě a ani žádné zjistitelné stopy chrómu VI.

ZMĚNA HODNOTY PH VODY A ZMĚNA TEPLOTY VODY

V průběhu normální třicetiminutové léčby přístrojem MSD se zaznamenávaly změny hodnoty pH vody, změny v proudu dodávaném přístrojem a změny teploty vody.

Původní hodnota pH vody 7,7 se přidáním soli zvýšila na 8,1 až 8,2 a v průběhu léčebné kúry na 8,4.

PŘÍSTROJE VEGA A PROMIS

Tyto přístroje slouží ke zjišťování elektromagnetických polí a frekvencí souvisejících s tělem a jeho určitými orgány. Jsou to „bioenergetické měřící přístroje pro použití ve funkční medicíně“.

Přístroj Promis vysílá do těla po několik sekund stimulační signál o síle 1 V a měří pacientovu reakci. Po chvíli tento proces opakuje. První a druhé měření by mělo být až na případné drobné odchylky prakticky identické.

Při testech měli pacienti připevněny na rukou, nohou a na hlavě celkem sedm elektrod. Informace získané z každého testu jsou analyzovány a uváděny do souvislosti se stavem a funkcí určitých orgánů.

Při těchto testech byli pacienti připojeni k přístroji Promis před třicetiminutovou léčbou přístrojem MSD a po ní. Potom byly naměřené hodnoty porovnány a s pomocí softwaru a databáze se stanovila diagnóza.

U většiny pacientů testy ukázaly všeobecně příznivý výsledek.