Svet-Stranek.cz
Vesmír a naše mysl
Masáže s  Patrikem pro radost

Zelený ječmen:Vesmír a naše mysl

Zelený ječmen

Ječmen Green Ways

Mladý ječmen je svěží, enzymaticky živý nápoj plný vitamínů,minerálních látek, stopových prvků a aminokyselin. Představte si rostlinku mladého ječmene, jak klíčí, proráží tvrdou krustu zeminy a dynamicky roste směrem vzhůru ke slunci. V tomto období přímo saje nesmírné množství živin a energie ze země, vody, vzduchu a slunce. V oblasti jeho užitku jsou více jak třicetileté zkušenosti. Na účinkyječmenné šťávy bylo vypracováno několik desítek vědeckých prací a studií.

 

Složení
Unikátní látky
Standard kvality
Studie
Zkušenosti zákazníků

 

Složení

Mladý ječmen je zpracován natolik šetrně, že obsahuje celé spektrum živých enzymů. Enzymatická aktivita byla změřena u 20 známých enzymů, jako např. superoxiddismutáza, kataláza, cytochrom oxidáza a dalších.

 

Unikátní látky

 

Mladý ječmen obsahuje ve srovnání s pšenicí 25x více draslíku, 37x více vápníku, více než dvojnásobek hořčíku, 5x více železa, ale o polovinu méně fosforu - prvku, který přebývá ve většině poživatin.

Obsahuje také významné množství manganu a zinku. Mladý ječmen obnovujeacido-alkalickou rovnováhu. Je 2x účinnější než špenát, nejucelenějšízásadotvorná strava. Mladý ječmen obsahuje vitamíny, které aktivujíenzymy pomáhající při prevenci nemocí a patologických stavů. Mladýječmen má vysoký obsahbetakarotenu, vitamínu C, E a vitamínů řady B: B1, B2, B3, B6, biotinu,kyseliny listové, kyseliny pantotenové a cholinu, příbuzného vitamínu B.

Nedostatkem vitamínů trpíme z důvodu převahy zpracovaných potravin askutečnosti, že některé naše potraviny ztratí živiny dříve, než sedostanou na stůl. Obsah vitamínu C v čerstvě nastrouhané ředkvičceklesne na vzduchu o polovinu již za pět minut. Množství vitamínů B1 aB2 v potravinách dramaticky klesne při vaření. Avšak vitamíny a ostatní živiny v Mladém ječmeni zůstávají téměř nedotčené.

Bez enzymů dojde k narušení všech životních funkcí - trávení, dýchání,pohybu atd. Vědci identifikovali v lidském těle přes 3 000 enzymů. Vroce 1979 zaznělo na Generálním zasedání japonských farmaceutickýchspolečností, že extrakt zeleného ječmene obsahuje více než 20 enzymůa studie odhalují další. 45 % hmotnosti Mladého ječmene tvoří bílkoviny(u bílé mouky je to pouze 10 %). Ty mají nízkou molekulovou hmotnost alidské tělo je snadno využívá. Mladý ječmen podporuje zdravý růst.„Zelené" bílkoviny léčí vředy a chrání povrchové tkáně a sliznice.Rostlinná míza je bohatá na přírodní zázrak - chlorofyl. Ten se vléčitelství používá na „osvěžení krve" a v lékařství je kroměprotizánětlivých a desinfekčních účinků ceněn pro deodoračnívlastnosti. Používá se k osvěžení dechu a ke kloktání. 

Vzeleném extraktu jsou i superoxid dismutáza (SOD), likvidátor volnýchradikálů; cytochrom oxidáza, enzym urychlující oxidaci a redukci,peroxidáza rozkládající peroxid vodíku na kyslík a vodu pro snadnévyloučení z těla, oxidáza nutná ke zpracování mastných kyselin,transhydrogenáza důležitá pro srdeční tkáň atd. Mladý ječmen sevyznačuje silnou antioxidační aktivitou.Většina komerčně dostupných enzymatických přípravků (i těch nasystémovou enzymoterapii) se získává z krve, orgánů a tkání živočichů.Mnozí odborníci tyto zdroje zpochybňují a doporučují ryze „rostlinnouenzymoterapii".

V Mladém ječmeni byl objeven účinný antioxidant2"-O-glykosylisovitexin (GIV). Jeho antioxidační aktivita protioxidačnímu poškození lipidů pokožky způsobenému UV zářením je přibližněpět setkrát vyšší než aktivita vitamínu E. GIV také podpořil vysokou tlumící aktivitu aterosklerózy naměřenou v krevní plasmě. Jeho aktivita několikanásobně převýšila vitamín C.

 

Standard kvality
„Přinášíme to nejlepší ze světa zelených potravin."

Pěstování Mladého ječmene
Náročné standardy výroby Mladého ječmene prodražují náklady, přesto ale David Sandoval trvá na pěstování organickou cestou, tj. zásadně bez použití pesticidů a herbicidů. Sklízíme mladé listy ječmene v době, kdy dosahují 20 až 25 centimetrů, neboť v této prvotní fázi růstu vykazují nejvyšší obsah aktivních složek. Při délce 40 cm již výtěžnost látek výrazně klesá. Ječmen je pěstován společně s vojtěškou na více než 1100 hektarech panenské půdy, na ploše bývalého sladkovodního jezera v Utahu. Tisíce let docházelo ke splachování minerálních látek z okolních hor do jezera. Zároveň se usazovaly organické zbytky. Po vyschnutíj ezera ležela půda ladem stovky let v polopouštní krajině. Dnes je obdělávána šetrným rotačním způsobem. Vojtěška se pěstuje s ječmenem střídavě, v souběžných pruzích proto, aby v krajině nevznikla jednotvárná a nepřirozená monokultura prostá života. Vojtěška dodává půdě dusík, který přirozeně zvýší obsah chlorofylu v listech ječmene.Vyšší nadmořská výška přispívá k vysokému obsahu bílkovin.Každoroční střídání plodin a pěstování v půdě bohaté na minerályz aj išťuje výživnou hodnotu sklizně. 

 

Výrobní proces Mladého ječmene a testy kvality
Listy jsou sklizeny, opláchnuty, vylisovány a získaný extrakt se necelé 2minuty suší pouze při teplotě 31 °C. Tím vznikne 100% čistý anepasterizovaný prášek pro přípravu živé šťávy jemné chuti.Zpracovatelský proces Davida Sandovala umožňuje získat „živou" zelenou šťávu. Skutečnou rostlinnou mízu. Účinné složky nejsou poškozeny a jeto dosud nejšetrnější způsob zpracování. Od okamžiku sklizně přesvylisování, vysušení do vakuového zabalení suroviny neuplynou víc jakdvě hodiny! Prášek je sám o sobě světle zelený, ale po rozpuštění vevodě získá sytě zelenou barvu. Světlá zeleň prášku je dána lomem světelných paprsků dopadajících na jemné částečky prášku. Prášek udržujte v naprostém suchu, při pokojové teplotě a v temnu. Jeho záruční doba je dva roky.